IT & IP

Intelektualna svojina i “internet pravo” predstavljaju  značajan deo savremenog poslovanja.

Imajući u vidu da žigovi, patenti, internet domeni i autorska prava, imaju značajnu tržišnu vrednost, tim naših advokata sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, pružiće Vam savete i sprovesti Vas kroz postupak zaštite ovih prava pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Naročito ovo ističemo u kontekstu velikog broja malih i srednjih IT firmi sa kojima imamo višegodišnju uspešnu saradnju.

Kao advokatska kancelarija, prepoznajemo i poseban akcenat stavljamo na pružanje podrške pre svega domaćim ali i stranim IT kompanijama, koje su u poslednjih nekoliko godina postale jedan od temelja razvoja i napretka celokupne privrede u Republici Srbiji.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

  • Postupak proveravanja mogućnosti zaštite žiga, industrijskog dizajna, patenta i internet domena,
  • Postupak registracije žiga, industrijskog dizajna, patenta i oznake geografskog porekla pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, kako za teritoriju Republike Srbije tako i u postupku međunarodne zaštite,
  • Deponovanje autorskih dela kod Zavoda za intelektualnu svojinu,
  • Izrada ugovora o licenci, autorskih ugovora, ugovora o izradi Web stranice/prezentacije,
  •  Zaštita autorskih i srodnih prava u sudskom postupku i pred arbitražom,
  • Izrada Terms &Conditiones, Privacy Policy i User Agreements-a, kao i internih pravilnika u skladu sa novim  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om(General Data Protection Rights).
Sudski cekic na tastaturi