Deana Marović

Advokatski pripravnik Deana Marović je član Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” od 2016. godine, gde je odmah nakon završenih studija prava, započela svoj pripravnički staž. Deana klijentima pruža pre svega usluge iz oblasti naplate potraživanja u postupku izvršenja i zastupanja klijenata u poreskim postupcima pred Poreskom upravom.

Takođe, Deana zastupa klijente pred sudovima u oblasti porodičnog i naslednog prava, pred Katastrom nepokretnosti u oblasti upisa prava svojine, kao i pred Agencijom za privredne registre u postupku osnivanja, gašenja i vršenja promena kod preduzetnika, društava sa ograničenom odgovornošću i akcionarskih društava.

Pruža usluge zastupanja u parničnim postupcima pred osnovnim i Višim sudovima, kao i u upravnom postupku pred Upravnim sudom.

Tečno govori engleski jezik i služi se grčkim i nemačkim jezikom.

Obrazovanje

  1. Dvanaesta beogradska gimnazija
  2. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo

  • Advokatska komora Srbije,
  • Advokatska komora Beograda.

KONTAKT

marovicdeana@advsp.rs

office@advsp.rs

Oblasti rada 

Izvršenja, Porodično pravo, Nasledno pravo, Imovinsko pravo, Poresko pravo i Privredno pravo, Likvidacija.

Porodično i nasledno pravo

Izrada Sporazuma o razvodu braka i Sporazuma o vršenju roditeljskog prava, Sastavljanje tužbe i zastupanja u postupku razvoda braka, vršenja roditeljskog prava i zakonskog izdržavanja dece, podele zajedničke imovine presudom i zastupanje pred nadležnim organom starateljstva..

Više na: http://advsp.rs/porodicno-i-nasledno-pravo/

Poresko pravo

Kapitalna dobit i porez na dobit, Odlaganje plaćanja poreskog duga,  Porez na prenos apsolutnih prava, Godišnji porez na dohodak građana…

Više na: http://advsp.rs/poresko-pravo/

Kontakt