Dragana Paunović

Advokat, Dragana Paunović je član Advokatskog ortačkog društva od 2017. godine, dok je prethodno praksu sticala, počev od 2007 godine u drugim advokatskim kancelarijama, u kojima je obavljala praksu parničnog prava, imovinskog, porodičnog prava, kao i prava iz oblasti farmaceutske delatnosti. Dragana ima više od deset godina iskustva pružanja usluga zastupanja klijenata u svim parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Bavi se i naknadnom štete, svih vrsta naplate štete, kao i štete iz osiguranja.

Dragana klijentima pruža usluge iz radnog prava povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa, sastavljanja opštih akata, kao i radnih sporova u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca.

Tečno govori engleski jezik.

OBRAZOVANJE

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo 

  • Advokatska komora Srbije
  • Advokatska komora Beograda

KONTAKT

info@advsp.rs

OBLASTI RADA

Parnice, Imovinsko pravo, Porodično pravo, Nekretnine, Naknada štete, Radno pravo, Privredno pravo

PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Izrada Sporazuma o razvodu braka i Sporazuma o vršenju roditeljskog prava, Sastavljanje tužbe i zastupanja u postupku razvoda braka, vršenja roditeljskog prava i zakonskog izdržavanja dece, podele zajedničke imovine presudom i zastupanje pred nadležnim organom starateljstva..

Više na:http://advsp.rs/porodicno-i-nasledno-pravo/

SPOROVI

Analizu rizika vođenja postupka, Izradu strategije postupka, Priprema pravnih izveštaja..

Više na: http://advsp.rs/sporovi/

Kontakt forma