PORODIČNO I NASLEDNO PRAVO

Porodično i nasledno pravo deo su svakodnevnice svakog pojedinca. Tim naših advokata specijalizovanih u ovoj oblasti pružiće Vam pravne savete kako bi na efiksan način ostvarili svoja prava ili ispunili svoje obaveze.

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

  • Izrada bračnog ugovora, sporazuma o deobi zajedničke imovine,
  • Izrada Sporazuma o razvodu braka i Sporazuma o vršenju roditeljskog prava,
  • Sastavljanje tužbe i zastupanja u postupku razvoda braka, vršenja roditeljskog prava i zakonskog izdržavanja dece, podele zajedničke imovine presudom i zastupanje pred nadležnim organom starateljstva,
  • Sastavljanje predloga za pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku,
  • Sastavljanje zaveštanja, Ugovora o doživotnom izdržavanju, Ugovora o poklonu,
  • Zastupanje pred sudom u postupku naknade štete zbog povrede nužnog naslednog dela.
Dete drzi figure u obliku srecne porodice u advokatskoj kancelariji