PRIVREDNO PRAVO

Primarna oblast poslovanja Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” je privredno pravo, budući da imamo veliko iskustvo u najrazličitijim oblastima kompanijskog poslovanja.

Pružamo kompletnu uslugu u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima.

Našim klijentima omogućavamo da sagledaju celokupnu pravnu i finansijsku sliku prilikom donošenja biznis odluka i time im pomažemo u ostvarivanju boljih poslovnih rezultata. Naša advokatska kancelarija se u okviru ovog segmenta svog poslovanja, naročito bavi:

  • Osnivanjem svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica,
  • Konsultacijama, pregovorima i izradom osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih dokumenata,
  • Statusnim promenama i promenama pravne forme,
  • Izradom pravnih izveštaja za potrebe Klijenata u M&A postupcima, kao i savetovanje u vezi sa istima,
  • Registracijom i postupcima pred Agencijom za privredne registre, kao i drugim državnim organima i ustanovama,
  • Pripremama i izradom dokumenta u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, upravnih i nadzornih odbora, kao i drugih organa privrednih društava,
  • Pružanjem saveta i izradom Ugovora koji su klijentima neophodni u svakodnevnom poslovanju i obavljanju delatnosti,
  • Zastupanjem u privrednim sporovima pred Privrednim sudom, kao i pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije,
  • Sprovođenje ili zastupanje u postupcima likvidacije i stečaja.
Osoba u advokatskoj kancelariji drzi dokumenta u rukama