RADNO PRAVO

Radno pravo je dinamična oblast prava, koja je sastavni deo svakodnevnog poslovanja u privrednim društvima.

Naša advokatska kancelarija pristupa svakom klijentu individualno, bilo da se radi o privrednim društvima ili fizičkim licima, kako bi izrada tražene dokumentacije bila prilagođena pojedinačnim potrebama i zahtevima Klijenta.

Usluge koje pružamo u ovoj oblasti su:

  • Izrada opštih akata poslodavca kao što su: Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnik o uzbunjivanju, Pravilnik o poslovnoj tajni i ostali,
  • Izrada Ugovora o radu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, Ugovora o dopunskom radu, Ugovora o delu,
  • Izrada Sporazuma o prestanku radnog odnosa, Upozorenja, Odluka i Rešenja o prestanku radnog odnosa,
  • Zastupanje u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama,
  • Priprema i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance.
Sudski cekic na stolu pored slema za gradjevinske radnike