SPOROVI

Advokatska kancelarija Stanić i partneri kao važan segment svog poslovanja ističe i zastupanje klijenata u svim vrstama sudskih postupaka. Imamo znanje i iskustvo u vođenju parničnih postupaka, arbitraža, kao i u alternativnim načinima rešavanja sporova.

Vrlo nam je važno da svaki klijent pre otpočinjanja sudskog postupka dobije kompletnu sliku koja u sebi sadrži činjenični i pravni osnov, realnu procenu trajanja postupka, očekivanog troška i izgleda za uspeh. Na ovaj način gradimo odnos poverenja i postavljamo temelj dugoročne saradnje.

Klijentima pružamo, između ostalog, sledeće usluge:

  • Analizu rizika vođenja postupka,
  • Izradu strategije postupka
  • Priprema pravnih izveštaja,
  • Prikupljanje dokaza, pripremanje tužbenih zahteva, podnesaka, žalbi, zahteva i drugih akata,
  • Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima,
  • Pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju,
  • Arbitražu.
Advokat u sudnici sa sudijama