Bratislav Stanić

Advokat Bratislav Stanić je osnivač i nosilac Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri”. Advokaturom se bavi već četvrt veka, za koje vreme se bavio pružanjem pravnih usluga i konsaltinga za razne strane investitore, predstavništva i preduzeća u zemlji iz svih oblasti.

Bratislav klijentima pre svega daje širu pravnu analizu i pruža pravne konsultacije o svim aspektima privrednog poslovanja, posebno ali ne ograničavajući se na: due dilligence proces analize pravne dokumentacije, davanja pravnog mišljenja i sprovođenja celokupnog procesa spajanja, pripajanja i preuzimanja privrednih društava, uspostavljanje i organizaciju poslovanja stranih firmi u Republici Srbiji, kao i domaćih firmi u inostranstvu, vođenje pregovora i sastavljanje ugovora u svim sferama privrednog poslovanja sa ino elementom na srpskom i engleskom jeziku.

Pruža usluge zastupanja pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal, pred parničnim i upravnim sudovima.

Tečno govori engleski jezik.

Obrazovanje

  1. Pravno-birotehnička škola “9. Maj” Beograd
  2. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Članstvo

  • Advokatska komora Beograda,
  • Advokatska komora Srbije.

Kontakt

brstanic@advsp.rs
info@advsp.rs

Oblasti rada

Privredno pravo, Stečaj i likvidacija, Ugovori sa međunarodnim elementom, Imovinsko pravo, Parnice, Farmaceutsko pravo, Medijsko pravo, Naknade štete, Arbitraže.

Privredno pravo

Statusnim promenama i promenama pravne forme, Izradom pravnih izveštaja za potrebe Klijenata u M&A postupcima, kao i savetovanje u vezi sa istima, Pripremama i izradom dokumenta u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, upravnih i nadzornih odbora, kao i drugih organa privrednih društava..

Više na: http://advsp.rs/privredno-pravo/

Sporovi

Zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima, pripremanje nacrta i sprovođenje sporazuma o poravnanju, Arbitraža..

Više na: http://advsp.rs/sporovi/

Kontaktirajte nas