Pružamo pravne usluge od 1984. godine!

Advokatska kancelarija Stanić osnovana je 1984. godine od strane Isakija Stanića, koji je posle dugogodišnje uspešne sudijske funkcije, odlučio da svoju pravničku karijeru nastavi u advokaturi u kojoj je proveo narednih 20 godina. Nastavljajući i nadograđujući rad i reputaciju svoga oca, Bratisav Stanić započinje 1996.godine samostalnu praksu, koja bez prekida traje do danas. Od 2011. godine kancelarija postoji kao Advokatsko Ortačko Društvo “Stanić i Partneri” sa sadašnjom strukturom i organizacijom poslovanja. Oblast delovanja i naša posvećenost pružanju pravnih usluga nije se menjala od njenih početaka. Ostajemo dosledni u nameri da naši rezultati i lični integritet govore umesto nas, koliko i 35 godina postojanja i veliki broj zadovoljnih klijenata. Nadamo se budućoj uspešnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Primarna oblast poslovanja Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” je privredno pravo, budući da imamo veliko iskustvo u najrazličitijim oblastima kompanijskog poslovanja. Pružamo kompletnu uslugu u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Više na  http://advsp.rs/privredno-pravo/
Radno pravo je dinamična oblast prava, koja je sastavni deo svakodnevnog poslovanja u privrednim društvima. Naša advokatska kancelarija pristupa svakom klijentu individualno, bilo da se radi o privrednim društvima ili fizičkim licima, kako bi izrada tražene dokumentacije bila prilagođena pojedinačnim potrebama i zahtevima Klijenta. Više na http://advsp.rs/radno-pravo/
Porodično i nasledno pravo deo su svakodnevnice svakog pojedinca. Tim naših advokata  specijalizovanih u ovoj oblasti pružiće Vam pravne savete kako bi na efiksan način ostvarili  svoja prava ili ispunili svoje obaveze. Više na http://advsp.rs/porodicno-i-nasledno-pravo/
Intelektualna svojina i “internet pravo” predstavljaju  značajan deo savremenog poslovanja. Imajući u vidu da žigovi, patenti, internet domeni i autorska prava, imaju značajnu tržišnu vrednost, tim naših advokata sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, pružiće Vam savete i sprovesti Vas kroz postupak zaštite ovih prava pred Zavodom za intelektualnu svojinu. http://advsp.rs/it-i-ip/

TIM

image

Bratislav Stanić

Advokat - ortak

Advokat Bratislav Stanić je osnivač i nosilac Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri”. Advokaturom se bavi već četvrt veka, za koje vreme se bavio pružanjem pravnih usluga i konsaltinga za razne strane investitore, predstavništva i preduzeća u zemlji iz svih oblasti.

image

Jovana Joksimovic

Advokat

Advokat Jovana Joksimović je član Advokatskog ortačkog društva od 2016. godine.Jovana klijentima pruža usluge iz radnog prava povodom zasnivanja i prestanka radnog odnosa, autorskim, srodnim i pravima industrijske svojine sa posebnim osvrtom, ali ne ograničavajući se na registraciju i zaštitu domaćih i međunarodnih žigova, industrijskog dizajna i patenata, zaštitu autorskog prava i prava internet domena.

image

Dragana Paunović

Advokat - ortak

Advokat, Dragana Paunović je član Advokatskog ortačkog društva od 2017. godine. Dragana ima više od deset godina iskustva pružanja usluga zastupanja klijenata u svim parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Bavi se i naknadnom štete, svih vrsta naplate štete, kao i štete iz osiguranja.

image

Deana Marović

Advokatski pripravnik

Advokatski pripravnik Deana Marović je član Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” od 2016. godine, gde je odmah nakon završenih studija prava, započela svoj pripravnički staž. Deana klijentima pruža pre svega usluge iz oblasti porodičnog i naslednog prava, naplate potraživanja u postupku izvršenja i zastupanja klijenata u poreskim postupcima pred Poreskom upravom.

image

Predrag Vuksanović

Advokat

Advokat Predrag Vuksanović je član Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” od 2008. godine. Predrag klijentima pruža širok spektar usluga iz privrednog prava i to pre svega, ali ne ograničavajući se na: osnivanje privrednih društava, statusne promene spajanja i pripajanja sa due dilligence postupkom provere celokupne dokumentacije i davanjem pravnog  mišljenja.

image

Predrag Milosavljević

Advokat

Advokat Predrag Milosavljević je član Advokatskog ortačkog društva “Stanić i partneri” od 2008. godine. Predrag klijentima pruža usluge iz oblasti privrednog prava što pre svega podrazumeva, ali ne ograničava se na: postupak stečaja i likvidacije privrednih društava, sastavljanja Ugovora o zalozi, Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, naplata potraživanja u postupku izvršenja pred sudovima i Javnim izvršiteljima, zastupanje u privrednim sporovima i postupcima povodom privrednih prestupa pred Privrednim sudovima.

NAJNOVIJE VESTI

Zatražite konsultaciju

Ne morate doći kod nas u kancelariju kako bi dobili pravovremeni i sveobuhvatni pravni savet.

Kratak opis pravnog pitanja ili situacije za koje Vam je potrebno pojašnjenje ili pravno mišljenje možete poslati na info@advsp.rs.

U najkraćem mogućem vremenskom periodu, kontaktiraće Vas neko od naših advokata, u cilju najbržeg i sveobuhvatnog rešenja.

Na ovaj način štedite svoje vreme i novac, ali ne na uštrb kvalitetne usluge.